Den första kyrkan på platsen var placerad S om den nuvarande kyrkan och är av okänd ålder.Hälleberga Kyrka och Hälleberga prästgård

Den kyrkobyggnad som föregick den nuvarande uppfördes åren 1819-1821 och ersatte i sin tur en äldre kyrkobyggnad av okänd ålder (från ca 1650), vilken placerades S om nuvarande kyrkan. Den kyrkobyggnad som uppfördes 1821 kom till under väckelseprästen Peter Lorenz Sellergrens tid och var i sin helhet utförd i trä. Utvändigt var den till en början rödmålad och kom så småningom att vitputsas.Altartavlan före branden

Natten mellan söndag 17 och måndag 18 oktober 1976 totalförstörs Hälleberga kyrka genom en brand. 1978 byggs Hälleberga kyrka om. Arkitekt var Jerk Alton, Kumla. Korfönster målade av Brita-Reich-Eriksson, Stockholm. 1982 byggs kyrkorgeln av Grönlunds Orgelbyggeri.I Hälleberga kyrkomiljö finns nio ekar, vilka fridlystes 1936.Hälleberga kyrka invigd Tretton D. Jul 1979Kyrkstallarna m m

Framför kyrkan på södra sidan finns kyrkstallarna från 1920-talet belägna tillsammans med församlingshemmet (eller fd skolan) och den gamla arrendatorsbostaden som numera är hembygdsmuseum. I museet finns ett Sellengrenrum inrett. Kyrkstallarna som ligger i vinkel nedanför kyrkan är från 1920-talet och har 26 avskilda rum. Hälleberga hembygdsförening har här sina samlingar.

Strax öster om kyrkan är prästgården belägen också den från 1920-talet.

Prästgården
Prästgården.

Webm@ster: