1923-1924 höll man till på den stora gräsplanen som var marknadsplats för Villköls marknad. Man försökte plocka bort så mycket sten som möjligt bland grästuvorna. Målställningarna snickrade man ihop själv. Ett av målen stod i närheten av Perssons kafé.
    Senare flyttade man upp till en åker - "Ultravallen" - strax bortom Borgs mellan landsvägen och järnvägen. Ett av målen stod nere vid grinden mot Hultet, ett bete för djuren från Lilla Villköl. Denna "plan" blev senare ett grustag där man tog grus till vägen och till husbygge i Gullaskruf.

Vartefter åren gick och samhället blev större, blev också behovet av en riktig fotbollsplan större, och för att komma med i seriesystemet var man tvungen att utöka planen. Då byggdes den nya planen som ligger på samma plats än idag, av bröderna Augustsson som sysslade med schaktningsarbeten. Den nya planen, enligt kontraktet, stod klar 1 maj 1931. Arbetslönen för detta var 512,50.

Planen blev flitigt använd. Här spelades matcher mot Orrefors, Målerås och Kosta m fl. Det dröjde ända till 1935 innan föreningen kunde skaffa nät till målen - efter påminnelse av andra föreningar.


År 1943 var det aktuellt att bygga om idrottsplanen. I protokollet kan man läsa:

Planfrågan togs upp till behandling. Einar Pettersson meddelade att matjord till Idrottsplatsen inköpts till ett pris av 5:40 kronor per kubikmeter. En riktig debatt föjlde angående arbete på planen. Karl Dahlin föreslog att en skrivelse skulle tillsändas de medlemmar som ej fullgjort sina timmar. Dessa skall fullgöras före den 20 juli eller betalas med 1:25 kronor per timma. Förslaget bifölls.

Det var många om och men innan planen var färdig. Föreningen var fattig och det var bråttom. Men de flesta ställde upp och gjorde sin del av arbetet på planen. Lojaliteten mot det som beslutats var så gott som hundraprocentig. En verklig eldsjäl när det gällde detta arbete var Herbert Hermansson.Plan för finansiering av utökning och förbättring av idrottsplanen i Gullaskruv.
Lån i bank Ber, anslag från kommunen Lån hos privata personer Extra utdebitering bland medlemmar Medlemmars frivilliga dagsverken Summa kronor: Anslag för tipsmedel Total summa kronor:
kr 150:- kr 100:- kr 300:- kr 100:- kr 150:- kr 800:- kr 886:- kr 1686:-

    Efter idogt arbete kunde den nya planen invigas den 16 juli 1944.

År 1949 köpte idrottsföreningen en militärbarack från Ideholm. Denna skulle användas till omklädningslokal. Tidigare hade spelarna vid matcher fått klä om på Perssons Kafé.
För att bättra på föreningens dåliga ekonomi engagerades Gösta "Snoddas" Nordgren till en fest i september 1952. Alla gick man ur huse för att se och höra idolen i Folkets Hus och föreningen fick ett bra tillskott i kassan.
    Som för så många andra idrottsföreningar var ekonomin ett ständigt bekymmer. Under 1960- och 70-talet vart bingon den stora inkomstkällan. Även denna lades ner och det blev Damklubben som fick skaffa fram pengar genom många goda insatser.
    Det var många som hade roligt på fotbollsplanen. Gubb- och damlaget brukade spela en match varje sommar i samband med festligheter i Folkets Park.

Det förekom att damlagen från Gullaskruv, Orrefors och Målerås spelade triangelmatcher. En sådan utspelades 1944. Det minns Birgit Hasslestad mycket väl. Hon var nämligen med och bröt benet. Vann gjorde Gullaskruv och efter blev det fest på kvällen i Folkets Park, trots olyckan.
    Fotbollspalnen såldes 1992 till Orrefors IF för 1 krona, men sedan hösten 2011 har Gullaskruvs Samhällsförening tagit över skötsel och Hundgruppen Gullaskruv nyttjar den.Se andra idrottsplatser på IDROTTSPLATS.SE

 

Webm@ster: